شروین ویلیامز سود سهام 1.34 دلار برای هر سهم مشترک را اعلام کرد

CLEVELAND، 21 اکتبر 2020 / PRNewswire / – هیئت مدیره شرکت شروین ویلیامز (NYSE: SHW) امروز سود سه ماهه منظم 1.34 دلار به ازای هر سهم مشترک قابل پرداخت در 4 دسامبر 2020، به سهامداران سابقه در 13 نوامبر 2020.

ارتباطات سرمایه گذاران:

تماس با رسانه:جیم جای

جولی یانگ

معاون ارشد رئیس جمهور ، روابط سرمایه گذار و
ارتباطات شرکتی

معاون رئیس جمهور ، شرکت جهانی
ارتباطات

شروین ویلیامز

شروین ویلیامز

مستقیم: 216.515.8682

مستقیم: 216.515.8849

[email protected]

[email protected]اریک سوانسون


معاون رئیس جمهور ، روابط سرمایه گذار


شروین ویلیامز


مستقیم: 216.566.2766


[email protected]منبع شرکت شروین ویلیامز

اخبار مرتبط  نمایشگاه 127 کانتون رویداد "ارتقاء بر ابر" را به نمایش می گذارد

لینک های مربوطه

http://www.sherwin.com