InventHelp Inventor دستگاه طبقه بندی کننده برای جوانه های ماری جوانا (LVT-241) را توسعه می دهد

یک مخترع از پاهرومپ ، نیویورک ، گفت: “من یک پرورش دهنده هستم و می خواستم یک روش صرفه جویی در زمان برای طبقه بندی جوانه های ماری جوانا ایجاد کنم. بنابراین من NIFTY SIFTY را اختراع کردم. “” اختراع در انتظار ثبت اختراع روشی کارآمدتر برای طبقه بندی جوانه های ماری جوانا ارائه می دهد. که در…

اخبار مرتبط  چشم انداز صنعت شراب غنی شده جهانی تا سال 2025 با نمایه های شراب Liberty ، Backsberg ، Soinevinus Fine Wines (Kopke) ، بندر تیلور ، آلبینا و هانا ، و Contratto